Informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen„GDPR“):

1. Správce osobních údajů podle GDPR:

2. Kontaktní údaje Správce:

3. Zákonné důvody zpracování:

4. Účel zpracování:

5. Doba, po kterou budou údaje zpracovávány, resp. uchovávány Správcem:

6. Práva subjektu údajů: