Úvod Služby Vzdělání Reference Kontakt Napište Ceník

Tlumočení: Překlady:
 • obchodní jednání
 • na úřadech
 • valné hromady
 • přednášky
 • soudní tlumočení
 • smlouvy
 • korespondence
 • webové stránky
 • akcidenční tiskoviny
 • kurentní a švabachové texty
  (starší texty po domluvě)*
 • přepisy německých textů
 • soudní překlady
*Pozn: - U veškerých kurentních a starších textů nelze zejména v případě výskytu osobních jmen, již neexistujících nebo neužívaných názvů lokalit a neužívaných zkratek zaručit 100% komplexnost a správnost překladu.

http://nemecky.info ©p&s 2007