Tlumočení:


  • obchodní jednání

  • na úřadech

  • soudní tlumočení

Překlady:


  • soudní překlady

  • smlouvy

  • webové stránky

  • akcidenční tiskoviny

  • kurentní a švabachové texty

  • (starší texty po domluvě)*

  • přepisy německých textů

*Pozn: - U veškerých kurentních a starších textů nelze zejména v případě výskytu osobních jmen, již neexistujících nebo neužívaných názvů lokalit a neužívaných zkratek zaručit 100% komplexnost a správnost překladu