1986-1987
Studienkolleg München
1987-1989
Ludwig-Maximilians Universität München,
Filozofická fakulta
němčina jako cizí jazyk
1998-2002
Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta obor německý jazyk-dějepis
2005
Jmenována soudní tlumočnicí